O Firmie

Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe AGRA Sp. z o.o. mieści się w miejscowości Nowe Ostrowite w Powiecie Chojnickim. Spółka gospodaruje na powierzchni 812,2129 ha (512,5836 ha własnych plus 299,6293 ha dzierżawione). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest uprawa zbóż, rzepaku i kukurydzy, chów i hodowla bydła, produkcja i sprzedaż produktów roślinnych, inwentarza żywego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Jesteśmy wielokrotnym laureatem Rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w Polsce.

Zapraszamy do współpracy